منوی دسته بندی

سابمیت مقاله ISI

مقاله علمی ISI
سابمیت مقاله ISI
سابمیت مقاله ISI

سابمیت مقاله ISI : سابمیت (Submit) یک مرحله اساسی در فرآیند انتشار مقاله علمی است. در اینجا چند مرحله کلیدی برای سابمیت مقاله به یک مجله علمی آورده شده است:

انتخاب مجله:

   – مطالعه دقیقی از نوع مقاله‌ای که می‌خواهید نویسنده شوید و مجلات مرتبط را بررسی کنید.

   – معیارهای مهم برای انتخاب مجله شامل محتوای مجله، رتبه‌بندی، تخصص موضوعی، و زمان انتشار است.

تهیه گزارش مجله:

   – مطالعه گزارش مجله درباره راهنمای نویسندگان و قوانین سابمیت.

   – رعایت دقیق فرمت نگارشی و نوع فایل‌های قابل قبول.

آماده‌سازی مقاله:

   – اطمینان حاصل کنید که مقاله شما به تمامی موارد گزارش مجله مطابقت دارد.

   – بررسی دقیق املای مقاله و تصاویر.

ایجاد حساب کاربری:

   – در صورتی که حساب کاربری در سایت مجله ندارید، یک حساب ایجاد کنید.

   – اگر حساب دارید، با اطلاعات ورود به حساب وارد شوید.

وارد کردن اطلاعات مقاله:

   – وارد کردن اطلاعات اولیه مقاله شامل عنوان، نویسندگان، کلمات کلیدی و چکیده.

   – آپلود فایل مقاله.

پرداخت هزینه (اگر لازم باشد):

   – بررسی ضوابط مجله در مورد هزینه انتشار و اقدام به پرداخت (اگر لازم باشد).

   – بررسی امکانات ارائه شده برای نویسندگان (تخفیفات و یا امکان انتشار رایگان در برخی مواقع).

نهایی‌سازی و ارسال:

   – مرور نهایی اطلاعات و فایل مقاله.

   – اطمینان از ارسال مقاله به درستی و دریافت تأیید سابمیت.

پی‌گیری:

   – پیگیری وضعیت مقاله در سایت مجله.

   – پیگیری هرگونه اطلاعیه یا بازخورد از سوی مجله.

پس از این مراحل، مجله ممکن است مقاله شما را به داوری ارسال کند. پس از اتمام فرآیند داوری، نتیجه نهایی به شما اطلاع داده می‌شود. به یاد داشته باشید که هر مجله ممکن است مراحل متفاوتی داشته باشد، بنابراین همواره به راهنمایی مجله اطلاعات دقیق را مطالعه کنید.

سابمیت مقاله ISI: برای ویرایش حرفه ایی مقاله می توانید از خدمات اروپا اپلای استفاده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید