منوی دسته بندی

دوره جامع مقاله نویسی علمی ISI

10,000 تومان

توضیحات

انتشار مقاله در مجلات و کنفرانسهای بین المللی از ملزومات کسب اعتبار جهانی برای نتایج پژوهشی یک پژوهشگر می باشد. البته این امر مسئولیتهای حقوقی برای نویسنده مقاله داشته و در صورت رعایت نکردن قوانین آن می تواند اعتبار پژوهشگر را خراب کند. در این دوره استاندارد های انتشار مقالات علمی و مسئولیتهای نویسنده و داور شرح داده می شوند. سپس انواع انتشارات علمی، ساختار آنها و نکات کلی درباره نحوه نگارش آنها تشریح می شوند. در پایان فرایند کامل داوری و انتشار مقاله و بحث مالکیت معنوی تشریح خواهند شد.