منوی دسته بندی

مقاله ISI

مقاله علمی ISI

سابمیت مقاله ISI

سابمیت مقاله ISI : سابمیت (Submit) یک مرحله اساسی در فرآیند انتشار مقاله علمی است. در اینجا چند مرحله کلیدی برای سابمیت مقاله به یک مجله علمی آورده شده است:...

مقاله علمی ISI

نوشتن مقاله به انگلیسی

نوشتن مقاله به انگلیسی: نوشتن مقاله علمی یک فرآیند پیچیده و زمان‌بر است که نیاز به توانایی‌ها و دقت زیاد دارد. در زیر چند مرحله کلیدی برای آموزش نگارش مقاله...

مقاله علمی ISI

ریجکت مقاله

ریجکت مقاله می‌تواند یک تجربه ناخوشایند باشد، اما در عین حال فرصتی برای بهبود و اصلاح مقاله خود است. در ادامه چند مرحله برای مدیریت واکنش به ریجکت مقاله آورده...

ویرایش تخصصی مقالات علمی

چگونه مقاله علمی بنویسیم

چگونه مقاله علمی بنویسیم : نگارش یک مقاله علمی نیازمند مهارت‌های خاصی است. در اینجا چند مرحله کلیدی برای نگارش یک مقاله علمی آورده شده است: تعیین موضوع:    –...

مقاله علمی ISI

مقاله علمی

نگارش یک مقاله علمی ISI به صورت کامل و دقیق نیاز به مشخصات دقیق موضوع و رعایت استانداردهای علمی دارد. در اینجا یک الگوی ساده برای نگارش مقاله علمی را...